Вторник 16, Юли 2019г.
ДИРЕКТОР Марияна Маркова Узунова
   
ПРЕПОДАВАТЕЛИ  
Ст. учител НУП Бистра Димова Чукова
Учител НУП  Анета Грозев
Ст.учител НУП Виолета Тенева Делчева
Ст. учител  НУП Румяна Асенова Кайрякова
Учител по география, история и ФВС Андрей Янев
Ст. учител  по английски език и бълг. език и литература Несибе Алейдин Адем
Ст.учител по математика и физика Татяна Кирякова Ванчева
Ст.учител  по български език и литература и по музика Иванка Хубенова Колева
Ст. учител по изобразително изкуство и технологии Димо Петров Димов
Ст. учител по химия, биология и ФВС Байсе Мустафа Мерт
   
УЧИТЕЛИ ГЦОУД

 

Ст. учител  НУП Анастасия Димитрова
Ст. учител  НУП Мария  Ванкова  Маринова
Ст. учител  НУП Веселина Георгиева Василева
Учител НУП Лейля Сабри Мехмед
Ст. учител   по бълг. език и литература и история Живко Хараланов Атанасов
Учител  по английски език и бълг. език и литература Петя Асенова Райкова
Сподели: