Четвъртък 23, Май 2019г.

КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Учител

Учебен предмет

Ден от сед­мицата

Час на про­веждане

 А. Грозева

Български език и математика

понеделник

11:30 – 12:05

 Р. Кайрякова

Български език и л-ра и математика

вторник

13:30 – 14:10

Б. Чукова

Български език и л-ра и математика

понеделник

13:30 – 14:10

 В.Делчева

 Български език и л-ра и математика,  английски език

четвъртък

13:30 – 14:10

 Т. Ванчева

Математика, физика,

човекът и природата

понеделник

14:10 – 14:50

 Ив. Колева

Български език и литература

четвъртък

14:10 – 14:50

 А. Янев

История и география

сряда

14:10 – 14:50

Н. Адем

Български език и литература,

английски език

понеделник

14:10 – 14:50
 Б. Мерт Химия, биология и здравно образование, човекът и природата          четвъртък  14:10 – 14:50
 
Сподели: