Вторник 07, Април 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 23.03.2020г.

С Е Д М И Ч НА   П Р О Г Р А М А - ДО

 

С Е Д М И Ч НА   П Р О Г Р А М А

 

 

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

Н

И

К

предиобед

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. ез.

БЕЛ

ХООС

2.

БЕЛ

Англ. ез.

Матем.

Изобр. изк.

Геогр.и ик.

БЕЛ

Матем.

3.

Техн. и пр.

Матем.

Англ. ез.

Матем.

Матем.

Геогр.и ик.

БЕЛ

4.

-

-

-

Чов.и общ.

БЕЛ

Матем.

Геогр.и ик.

5.

-

-

-

-

-

-

Изобр. изк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следобед 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

2.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

 

 

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

 

В

Т

О

Р

И

К

предиобед

1.

БЕЛ

БЕЛ

Англ. ез.

БЕЛ

Ист. и цив.

Матем.

БЕЛ

2.

Матем.

БЕЛ

Изобр. изк.

Англ. ез.

Матем.

Ист. и цив.

БЕЛ

3.

Изобр. изк.

Англ. ез.

БЕЛ

БЕЛ

Чов.и прир.

БЕЛ

Техн. и пр.

4.

-

-

-

Техн. и пр.

БЕЛ

Техн.и пр.

Матем.

5.

-

-

-

-

Техн.и пр.

БЕЛ

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следобед 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

2.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

 

 

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

 

 

С

Р

Я

Д

А

предиобед

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. ез.

Физ. и астр.

2.

Матем.

Матем.

БЕЛ

Матем.

Матем.

БЕЛ

Англ. ез.

3.

Изобр. изк.

Околен свят

Матем.

БЕЛ

Англ. ез.

Чов.и прир.

БЕЛ

4.

-

-

-

-

БЕЛ

Геогр.и ик.

Матем.

5.

-

-

-

-

Изобр. изк.

Матем.

Ист. и цив.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следобед 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

2.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

 

 

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Ч

Е

Т

В

Ъ

Р

Т

Ъ

К

предиобед

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Англ. ез.

Матем.

2.

Матем.

Матем.

Матем.

Матем.

Англ. ез.

Матем.

БЕЛ

3.

БЕЛ

Изобр. изк.

Чов.и прир.

Чов.и прир.

Матем.

Ист. и цив.

Англ. ез.

4.

-

-

-

-

Чов.и прир.

Изобр. изк.

Геогр.и ик.

5.

-

-

-

-

Техн. и пр.

Инф. техн.

БЗО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следобед 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

2.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

 

 

 

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

 

П

Е

Т

Ъ

К

предиобед

1.

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Чов.и прир.

Англ. ез.

2.

Матем.

Матем.

Матем.

Матем.

БЕЛ

Англ. ез.

Матем.

3.

Околен свят

Техн. и пр.

Чов.и общ.

Англ. ез.

Ист. и цив.

Матем.

БЕЛ

4.

-

-

-

-

Англ. ез.

Изобр. изк.

Ист. и цив.

5.

-

-

-

-

Изобр. изк.

БЕЛ

БЗО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следобед 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

2.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

Самоподг.

 

Сподели: